Czym palić w kominku?

Wybierając rodzaj paliwa do kominka, powinniśmy kierować się przede wszystkim jego wydajnością, oszczędnością, a także działaniem paliwa na środowisko. Poniżej przedstawimy najczęściej wykorzytywane do palenia w kominkach domowych materiały wraz z ich krótkim opisem, który pozwoli Państwu dokonać optymalnego wyboru.

Drewno

Drewno to najczęściej stosowany materiał do palenia w kominku. Jest łatwo dostępne i stosunkowo nie drogie. Podczas spalania emituje do środowiska o wiele mniej uciążliwych związków niż węgiel kamienny i olej opałowy. Popiół stanowi około 3% masy drewna, a w dodatku nie jest kłopotliwy w utylizacji. Warto pamiętać że są różne rodzaje drewna .Podczas wyboru warto pamiętaćo kilku ważnych cechach. Przede wszystkim wilgotność, najważniejsza cecha, determinująca jakość drewna. Ma bezpośredni wpływ na jego wartość opałową. Świeże drewno, o wilgotności 50÷60% ma aż dwukrotnie mniejszą wartość opalową niż drewno w stanie powietrzno-suchym (o wilgotności 14÷20%). Duża zawartość wody obniża temperaturę spalania, w związku z czym wnętrza palenisk, szyb i kominów pokrywają się smołą. Wilgoć uwolniona przy spalaniu powoduje również korozję elementów metalowych i ceramicznych. Warto więc odpowiednio wcześniej składować drewno – najlepiej sezonować je przez około 18 do 24 miesięcy. W tym czasie powinno leżakować w suchym i przewiewnym miejscu zabezbieczonym przed przemoknięciem.

drewno

Gatunek drewna to kolejna wazna cecha przy wyborze. Najbardziej kaloryczne jest drewno gatunków liściastych o największej gęstości na jednostkę objętości. Najlepiej więc zdecydować się na grab, dąb, buk, brzozę, jesion, klon. Drewno drzew liściastych jest gwarantem długotrwałej i bezawaryjnej pracy kominka, oraz zapewnia stabilizację uzyskiwanej mocy grzewczej. Drewno drzew liściastych o zwartej strukturze (grab, dąb, jesion, klon, brzoza, wiąz, akacja, buk, drewno drzew owocowych) pali się równomiernie, wydziela małą ilośc dymu oraz nie strzela podczas palenia. Drewno dębu i jesionu przy spalaniu dostarcza dużo ciepła i rzadko strzela. Drewno buku, klonu, brzozy pali się o wiele spokojniej, ale też dostarcza dużo mniej energii cieplnej. Drewno drzew owocowych podczas spalania wydziela przyjemny zapach. Drewno brzozowe wydziela szczególnie dużo sadzy, a drewno osiki nie tylko wydziela jej mało, ale pomaga likwidować osiadłą w kominie sadzę. W przeciwieństwie do drewna drzew liściastych, drewno drzew iglastych zawiera dużo żywic, która podczas spalania daje dużo tłustej sadzy powodującej szybkie zanieczyszczenie paleniska, szyby oraz komina. Drobnych suchych szczap należy używać tylko do rozpalania – ich spalanie jest bardzo intensywne i może powodować nadmierny i niepożądany wzrost temperatury w palenisku.

Brykiet

Można palić również brykietem drzewnym który ma najczęściej kształt prostopadłościanu lub cylindra o średnicy powyżej 25 mm. To produkt jest ekologiczny i powstał z trocin tarczanych sprasowanych bez dodatku substancji spajających. Proces brykietowania ma na celu zagęszczenie i zmniejszenie ich objętości. Pod działaniem wysokiego ciśnienia i temperatury z trocin wydziela się lignina, która po obniżeniu temperatury zastyga i spaja surowiec w formie brykietów. Wyróżniają się ekstremalnym stopniem wysuszenia (wilgotność ~10%) oraz gęstością trzykrotnie wyższą niż drewno twarde. Ich wartość energetyczna jest o 10÷30% wyższa w porównaniu do tej samej ilości drewna. Podczas spalania brykietu powstaje bardzo niewiele pyłów, gazów i popiołu (<0,7%). Brykiety maja wiele zalet: są bezpieczne, pozwalają na ładne tworzenie się płomienia przy równomiernym przebiegu temperatury z żarem utrzymującym się do 5h oraz są łatwe w dozowaniu.

Pellety

Pellety – mają formę cylindrycznego granulatu o średnicy poniżej 25 mm. W ich skład wchodzą trociny, wióry, ścinki, kora i inne odpadki obróbki drzew, sprasowane pod ciśnieniem, wytłoczone do odpowiedniej średnicy i wysuszone. Nie zawierają żadnych substancji spajających - substancją wiążącą jest naturalne lepiszcze. Podczas spalania pelletów nie uwalniają się toksyczne substancje ani siarka. Powstają też niewielkie ilości popiołu, ani siarki.

Warto pamiętać, że w kominku nie powinno się spalać żadnych odpadów chemicznych (folie, opakowania z tworzyw sztucznych itp.), drewna impregnowanego, pokrytego lakierem, starych podkładów kolejowych, płyt wiórowych, szmat, itp. – podczas spalania mogą one bowiem wydzielać bardzo toksyczne gazy, lub nadmiernie zanieczyszczać wnętrze kominka i przewodu kominowego.