Po co jest w kominie wyczystka?

Wyczystka jest niezbędnym elementem przewodu kominowego. Wiedza na temat wyczystki sumuje wszystko, co wiemy o spalaniu różnych materiałów. W kominku mamy popielnik, a w kominie jego funkcję spełnia wyczystka.

Wraz ze spalinami do wnętrza komina przedostają się pył sadza oraz różne zanieczyszczenia. Pył po opadnięciu na dno dostaje się do umiejscowionej tam wyczystki. Z sadza jest inaczej - osiada na ścianach przewodu kominowego. Następnie jest usuwana podczas kontroli przewodu kominowego i oderwana od ściany, wpada do wyczystki. Dzięki temu, że wyczystka posiada nieduże drzwi rewizyjne, możemy na bieżąco usuwać nadmiar zanieczyszczeń.

Kolejną substancją, jaka gromadzi się w przewodzie kominowym, jest kreozot. Pochodzi on z drewna, którym palimy w piecach czy kominkach. Jego właściwości są wykorzystywane przy impregnowaniu drewna. Kreozot wewnątrz przewodu kominowego jest bezużyteczny. Natomiast jego nadmiar może spowodować pożar, ponieważ, podobnie jak sadza, kreozot jest substancją łatwopalną. Wydziela się wtedy, kiedy do naszego kominka trafia drewno wilgotne, niesezonowane.

wyczystka kominowa

Gdy nagromadzimy przez długie lata utwardzony kreozot i nie będziemy usuwać go systematycznie czekać nas będzie w najlepszym wypadku pomoc kominiarz, a nawet straży pożarnej.

Jeżeli kominek jest użytkowany maksymalnie efektywnie i zasilamy go odpowiednim paliwem wyczystkę możemy opróżnić raz na sezon. Nie bagatelizujmy czyszczenia ponieważ po zaniedbaniu wyczystki nadmiar sadzy może być trudny do opróżnienia. Zbyt długie nie czyszczenie powoduje nagromadzenie się sadzy.