Właściwy komin do kominka

Komin do kominka powinien być odporny na wysoką temperaturę. Najlepiej, aby komin był ceramiczny lub stalowy. W murowanych kominach łatwiej o nieszczelności spowodowane np. niedokładnym wypełnieniem spoin między cegłami. Dlatego też dla zachowania bezpieczeństwa powinno się w takim kominie zainstalować stalowy wkład.

Komin do kominka powinien być:

Szczelny

Wszystkie elementy komina muszą być ze sobą dokładnie połączone, a rura znajdująca się w czopuchu, łącząca kominek z kominem, podłączona tak, by mogła swobodnie zmieniać długość pod wpływem zmian temperatury. 

Prowadzony pionowo na całej długości

Komin powinien być prowadzony pionowo na całej długości by zagwarantować dobry ciąg (dopuszczalne są dwa odchylenia od pionu, nie większe niż o kąt 30°).

komin do kominka

O odpowiedniej średnicy

Minimalna średnica przewodu kominowego to 15 cm (lub wymiar 14 × 14 cm). Jednak taka wielkość przewodu wystarczy tylko do kominka o mocy poniżej 10 kW. Wymaganą średnicę przewodu dymowego powinien obliczyć specjalista, uwzględniając przede wszystkim moc kominka oraz wysokość komina. Orientacyjnie można przyjąć, że średnica kanału dymowego nie powinna być mniejsza niż średnica króćca wylotu spalin z wkładu.

Wysoki

Minimalna wysokość to 4 m, liczy się ją nie od podłogi, ale od paleniska do komina.

Wyprowadzony ponad dach

Komin powinien być co najmniej 60 cm powyżej kalenicy, jeśli (ma kąt nachylenia mniejszy niż 12°) lub gdy jest stromy, ale pokryty łatwopalnym materiałem (np. gontem lub strzechę), – co najmniej 30 cm od powierzchni dachu stromego z pokryciem niepalnym.

Z zabezpieczonym wylotem

Jeśli dach ma pokrycie palne (gont lub strzecha), należy przykryć komin siatką przeciwiskrową.


Wyposażony w wyczystkę
Komin powinien być wyposażony w wyczystkę, czyli otwór w dolnej części, umożliwiający czyszczenie komina.


Właściwy komin do kominka

Komin do kominka powinien być odporny na wysoką temperaturę. Najlepiej, aby komin był ceramiczny lub stalowy. W murowanych kominach łatwiej o nieszczelności spowodowane np. niedokładnym wypełnieniem spoin między cegłami. Dlatego też dla zachowania bezpieczeństwa powinno się w takim kominie zainstalować stalowy wkład.

Komin do kominka powinien być:

Szczelny

Wszystkie elementy komina muszą być ze sobą dokładnie połączone, a rura znajdująca się w czopuchu, łącząca kominek z kominem, podłączona tak, by mogła swobodnie zmieniać długość pod wpływem zmian temperatury. 

Prowadzony pionowo na całej długości

Komin powinien być prowadzony pionowo na całej długości by zagwarantować dobry ciąg (dopuszczalne są dwa odchylenia od pionu, nie większe niż o kąt 30°).

komin do kominka

O odpowiedniej średnicy

Minimalna średnica przewodu kominowego to 15 cm (lub wymiar 14 × 14 cm). Jednak taka wielkość przewodu wystarczy tylko do kominka o mocy poniżej 10 kW. Wymaganą średnicę przewodu dymowego powinien obliczyć specjalista, uwzględniając przede wszystkim moc kominka oraz wysokość komina. Orientacyjnie można przyjąć, że średnica kanału dymowego nie powinna być mniejsza niż średnica króćca wylotu spalin z wkładu.

Wysoki

Minimalna wysokość to 4 m, liczy się ją nie od podłogi, ale od paleniska do komina.

Wyprowadzony ponad dach

Komin powinien być co najmniej 60 cm powyżej kalenicy, jeśli (ma kąt nachylenia mniejszy niż 12°) lub gdy jest stromy, ale pokryty łatwopalnym materiałem (np. gontem lub strzechę), – co najmniej 30 cm od powierzchni dachu stromego z pokryciem niepalnym.

Z zabezpieczonym wylotem

Jeśli dach ma pokrycie palne (gont lub strzecha), należy przykryć komin siatką przeciwiskrową.


Wyposażony w wyczystkę
Komin powinien być wyposażony w wyczystkę, czyli otwór w dolnej części, umożliwiający czyszczenie komina.