Zabezpieczenie komina

Wyróżniamy trzy rodzaje przewodów kominowych, ze względu na pełnioną rolę: wentylacyjne (służą do odprowadzania zanieczyszczonego powietrza na zewnątrz budynku), spalinowe (odprowadzają produkty spalania gazu lub oleju) oraz dymowe (do odprowadzania produktów spalania paliw stałych – jak drewna). Kominki i kotły spalające paliwa stałe muszą być przyłączone do osobnego kanału.

Przewody wentylacyjne mają wyloty boczne, które na końcu zabezpieczone są czapą indywidualną bądź zbiorczą. W przypadku pieców oraz urządzeń gazowych, pod pewnymi warunkami dopuszcza się stosowanie przewodów zbiorczych.

Przewód dymowy kominka funkcjonuje z dużymi przerwami. W czasie deszczu, gdy przewód nie jest osłonięty, do jego wnętrza przedostaje się woda, która powoduje zawilgocenie.

W czasie przerw w pracy kominka, zimą przy ujemnej temperaturze, skraplająca się woda zamarza i zaczyna rozsadzać trzon komina. Potem przy rozpaleniu paleniska, zamrożona woda zaczyna topnieć i odparowywać. Wskutek wielokrotnego powtarzania się tego procesu, na ścianie w pomieszczeniu mogą zacząć pojawiać się purchle.

zabezpieczenie kominka

Jest sposób aby tego uniknąć. W budynkach usytuowanych w rejonach występowania silnych wiatrów, na wylotach przewodów spalinowych i dymowych należy instalować nasady kominowe (np;strażak), które zapobiegają odwróceniu ciągu, jak również zabezpieczają przed deszczem lub śniegiem.

Nasady kominowe będące niemalże w ciągłym ruchu, odstraszają ptactwo, które lubi wykorzystywać kominy do budowy gniazd. Przed wodą opadową przewód dymowy osłania się daszkiem. Trzeba pilnować, aby wyloty przewodów były dostępne do czyszczenia i okresowej kontroli